To dlatego, że w odróżnieniu od pozostałych komórek budujących organizm, charakteryzują się zdolnością do podziałów i samoodnawiania się przez długi okres. W naturalny sposób stymulują inne komórki do odnowy. Potencjał regeneracyjny komórek macierzystych polega na pobudzeniu innych komórek macierzystych do proliferacji i produkcji białek.

W organizmie dorosłego człowieka komórki macierzyste występują w zrębie szpiku kostnego, krwi, skórze (w warstwie rozrodczej naskórka), mieszku włosa, miazdze zębowej, wątrobie, trzustce, mięśniach szkieletowych, błonie śluzowej żołądka i jelit, mózgu.

W organizmie dorosłego człowieka występują dorosłe komórki macierzyste (ang. adult  stem cells). Zlokalizowane są one w tkankach, w tzw. niszach, gdzie przebywają w stanie spoczynku do momentu ich aktywacji przez inne komórki podczas procesów regeneracyjnych. Ich główną funkcją jest stymulacja odbudowy uszkodzonego fragmentu tkanki.

Wraz z wiekiem stopniowo zmniejsza się zdolność regeneracyjna komórek macierzystych. Im starszy organizm, tym coraz gorzej radzi sobie z naprawą rozległych uszkodzeń. Warto więc mu „pomóc” w odbudowie. Najlepiej wysyłając komórkom impuls do autoodnowy. Ale do tego potrzebna jest interwencja czynników zawartych w komórkach macierzystych, które należy organizmowi dostarczyć.

Komórki macierzyste MIC-1 to komórki obdarzone dużym potencjałem regeneracyjnym. Linia MIC-1 została wyprowadzona z niewielkiego fragmentu poroża jelenia szlachetnego pobranego podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Obecnie komórki MIC-1 hodowane są w specjalnych wielopoziomowych pojemnikach w sterylnych warunkach laboratoryjnych. Powstaje z nich surowiec kosmetyczny NHAC Biocervin MIC-1, który wykorzystywany jest do produkcji biodermokosmetyków Revitacell. Homologia czyli zgodność czy inaczej podobieństwo białek komórek macierzystych MIC-1 i białek ludzkich jest bardzo wysoka i wynosi 95%-98%. Białka zawarte w Revitacell mają prawie identyczną budowę jak występujące w skórze białka, więc mechanizm ich działania jest taki sam ponieważ regulują te same procesy zachodzące w skórze.

Komórki macierzyste MIC-1 są bezpieczne – nie wywołują odpowiedzi immunologicznej. Nie mają niektórych antygenów powierzchniowych i wydzielają czynniki przeciwzapalne.

Surowiec kosmetyczny NHAC Biocervin MIC-1 ma działanie regeneracyjne – stymuluje inne komórki do proliferacji (dzielenia się) keratynocytów, fibroblastów i komórek cebulki włosa.